search

“Ngon - đẹp - chất lượng, danh tiếng trên 10 năm Hải sản Xóm Vắng

chinh phục khẩu vị của thủ đô .”

Hải Sản Chế biến
Tôm Hùm Xanh (Các Món)
Tôm Hùm Xanh (Các Món)
Giá: 1,750,000 đ
Cua Gạch (Các Món)
Cua Gạch (Các Món)
Giá: 900,000 đ
Cua Thịt (Các Món)
Cua Thịt (Các Món)
Giá: 850,000 đ
Ghẹ Xanh (Các Món)
Ghẹ Xanh (Các Món)
Giá: 750,000 đ
Cù Kỳ (Các Món)
Cù Kỳ (Các Món)
Giá: Liên hệ
Bề Bề (Các Món)
Bề Bề (Các Món)
Giá: 650,000 đ
Bào Ngư (Các Món)
Bào Ngư (Các Món)
Giá: 1,550,000 đ
Hàu (Các Món)
Hàu (Các Món)
Giá: 20,000 đ
Ngán (Các Món)
Ngán (Các Món)
Giá: 80,000 đ
Ngao Hoa (Các Món)
Ngao Hoa (Các Món)
Giá: 350,000 đ
Ốc Mít (Các Món)
Ốc Mít (Các Món)
Giá: 100,000 đ
Món ăn được yêu thích
Ghẹ Hấp
Ghẹ Hấp
Giá: 750,000 đ
Cua Rang Me
Cua Rang Me
Giá: 850,000 đ
Ruốc Hấp
Ruốc Hấp
Giá: 750,000 đ
Sản phẩm hot
Ghẹ Hấp
Ghẹ Hấp
Giá: 750,000 đ
Cua Rang Me
Cua Rang Me
Giá: 850,000 đ
Ruốc Hấp
Ruốc Hấp
Giá: 750,000 đ
Tôm Hùm Bông
Tôm Hùm Bông
Giá: 2,250,000 đ
Tôm Hùm Xanh
Tôm Hùm Xanh
Giá: 1,750,000 đ
Tôm Hùm Xanh (Các Món)
Tôm Hùm Xanh (Các Món)
Giá: 1,750,000 đ
Tôm Hùm Alaska
Tôm Hùm Alaska
Giá: 1,750,000 đ
Cua Hoàng Đế
Cua Hoàng Đế
Giá: 2,550,000 đ
Cua Gạch
Cua Gạch
Giá: 900,000 đ
Cua Gạch (Các Món)
Cua Gạch (Các Món)
Giá: 900,000 đ
Sản phẩm bán chạy
Cá Chình
Cá Chình
Giá: 600,000 đ
Cá Song
Cá Song
Giá: 550,000 đ
Ghẹ Xanh
Ghẹ Xanh
Giá: 750,000 đ
Cá Chim (Các Món)
Cá Chim (Các Món)
Giá: Liên hệ
Cá Bơn (Các Món)
Cá Bơn (Các Món)
Giá: 1,450,000 đ
Hàu (Các Món)
Hàu (Các Món)
Giá: 20,000 đ
Bào Ngư
Bào Ngư
Giá: 1,550,000 đ
Ruốc Hấp
Ruốc Hấp
Giá: 750,000 đ
Cua Thịt
Cua Thịt
Giá: 850,000 đ
Ruốc Baby (Các Món)
Ruốc Baby (Các Món)
Giá: 750,000 đ
Tu Hài
Tu Hài
Giá: 1,050,000 đ
Ốc Mít
Ốc Mít
Giá: 100,000 đ
Tôm Rảo (Các Món)
Tôm Rảo (Các Món)
Giá: 750,000 đ