search

“Ngon - đẹp - chất lượng, danh tiếng trên 10 năm Hải sản Xóm Vắng

chinh phục khẩu vị của thủ đô .”

Thực đơn
Cua Thịt
Cua Thịt
Giá: 850,000 đ
Cua Thịt (Các Món)
Cua Thịt (Các Món)
Giá: 850,000 đ
Ghẹ Xanh
Ghẹ Xanh
Giá: 750,000 đ
Ghẹ Xanh (Các Món)
Ghẹ Xanh (Các Món)
Giá: 750,000 đ
Cù Kỳ
Cù Kỳ
Giá: Liên hệ
Cù Kỳ (Các Món)
Cù Kỳ (Các Món)
Giá: Liên hệ
Bề Bề
Bề Bề
Giá: 650,000 đ
Bề Bề (Các Món)
Bề Bề (Các Món)
Giá: 650,000 đ
Bào Ngư
Bào Ngư
Giá: 1,550,000 đ
Bào Ngư (Các Món)
Bào Ngư (Các Món)
Giá: 1,550,000 đ
Hàu Vân Đồn
Hàu Vân Đồn
Giá: Liên hệ
Hàu (Các Món)
Hàu (Các Món)
Giá: 20,000 đ
Ngán
Ngán
Giá: 80,000 đ
Ngán (Các Món)
Ngán (Các Món)
Giá: 80,000 đ
Ngao Hoa
Ngao Hoa
Giá: 350,000 đ
Món ăn được yêu thích
Ghẹ Hấp
Ghẹ Hấp
Giá: 750,000 đ
Cua Rang Me
Cua Rang Me
Giá: 850,000 đ
Ruốc Hấp
Ruốc Hấp
Giá: 750,000 đ
Sản phẩm hot
Ghẹ Hấp
Ghẹ Hấp
Giá: 750,000 đ
Cua Rang Me
Cua Rang Me
Giá: 850,000 đ
Ruốc Hấp
Ruốc Hấp
Giá: 750,000 đ
Tôm Hùm Bông
Tôm Hùm Bông
Giá: 2,250,000 đ
Tôm Hùm Xanh
Tôm Hùm Xanh
Giá: 1,750,000 đ
Tôm Hùm Xanh (Các Món)
Tôm Hùm Xanh (Các Món)
Giá: 1,750,000 đ
Tôm Hùm Alaska
Tôm Hùm Alaska
Giá: 1,750,000 đ
Cua Hoàng Đế
Cua Hoàng Đế
Giá: 2,550,000 đ
Cua Gạch
Cua Gạch
Giá: 900,000 đ
Cua Gạch (Các Món)
Cua Gạch (Các Món)
Giá: 900,000 đ
Sản phẩm bán chạy
Cá Chình
Cá Chình
Giá: 600,000 đ
Cá Song
Cá Song
Giá: 550,000 đ
Ghẹ Xanh
Ghẹ Xanh
Giá: 750,000 đ
Cá Chim (Các Món)
Cá Chim (Các Món)
Giá: Liên hệ
Cá Bơn (Các Món)
Cá Bơn (Các Món)
Giá: 1,450,000 đ
Hàu (Các Món)
Hàu (Các Món)
Giá: 20,000 đ
Bào Ngư
Bào Ngư
Giá: 1,550,000 đ
Ruốc Hấp
Ruốc Hấp
Giá: 750,000 đ
Cua Thịt
Cua Thịt
Giá: 850,000 đ
Ruốc Baby (Các Món)
Ruốc Baby (Các Món)
Giá: 750,000 đ
Tu Hài
Tu Hài
Giá: 1,050,000 đ
Ốc Mít
Ốc Mít
Giá: 100,000 đ
Tôm Rảo (Các Món)
Tôm Rảo (Các Món)
Giá: 750,000 đ